Hoërskool Stoffberg is 'n skool met:

‘n Christelike en Afrikaanse karakter:

  • Opvoeding en onderrig vind plaas volgens normes en waardes soos vervat in Hoërskool Stoffberg se sewe pilare nl. lojaliteit, respek, getrouheid, eerlikheid, netheid, gedissiplineerdheid, waardes en norme, met inagneming van ander se geloofsoortuigings.
  • Onderrig geskied in Afrikaans

‘n Toekomsgerigte benadering:

  • Hoërskool Stoffberg vorm gebalanseerde en gelukkige volwasse jongmense wat ‘n positiewe bydrae tot Suid-Afrika kan lewer.
  • Hoërskool Stoffberg handhaaf te alle tye ‘n gesonde vennootskap met sy ouers, leerders en gemeenskap. Ons leef te alle tye ons leuse VAN KRAG TOT KRAG uit.

‘n Gesonde klimaat:

  • Deur die handhawing van dissipline skep ons ‘n omgewing waarbinne elke leerder volgens sy/haar potensiaal maksimaal ontwikkel.