Die volgende leerareas is verpligtend in Graad 8 & 9

Afrikaans Huistaal

Engels 1st Addisionele Taal

Wiskunde

Lewensoriƫntering

Natuurwetenskappe

Ekonomiese- en bestuurswetenskappe

Sosiale Wetenskappe

Skeppende Kunste

Tegnologie

Gehalte onderwys word deur top onderwysers aangebied en leerders word op hierdie manier toegerus om enige beroep te kan volg met die meer as 20 vakke wat aangebied word. Vakke

Graad 10-12 4 VERPLIGTE vakke

Afrikaans Huistaal

Engels 1st Addisionele Taal

Wiskunde

Lewensoriƫntering

ENIGE 3 KEUSEVAKKE uit die lys van vakke wat aangebied word:

Lewenswetenskap (Biologie)

Fisiese Wetenskap

Rekenaartoepassingstegnologie

Inligtings tegnologie

Rekeningkunde

Besigheidstudie

Ekonomie

Verbuikerstudie

Alpha Wiskunde (add. vak)

Toerisme

Ingenieursgrafika en -ontwerp

Visuele Kuns

Dramatiese Kunste (add. vak)

Tegniese Pakket:

Tegniese Wiskunde

Tegniese Wetenskap

Houtbewerking